EEG ve EMG İncelemeleri

Elektorensefalografi (EEG)


EEG incelemesi başta epilepsiler olmak üzere, bazı nörolojik hastalıkların tanısında yardımcı bir inceleme yöntemidir. Baş çevresine yerleştiren özel elektrotlarla beynin elektriksel aktivitesinin kayıtlanması esasına dayanır. Elde edilen kayıtlar bize, beynin elektriksel aktivitesinin düzenli olup olmadığı, beyin ritminin hızı, epileptik aktivite olup olmadığı, epileptik aktivite varsa beynin hangi bölgesinde olduğu ve bu aktivitenin ne tipte olduğu gibi pek çok değerli bilgi verir. Ayrıca epilepsi tedavisi alan bireylerde tedavinin izleminde kullanıldığı gibi bazı durumlarda hastalığın gidişatının iyi mi kötü mü olacağı konusunda da bilgi verebilir.
Kliniğimizin EEG laboratuvarında, tam zamanlı çalışan nörofizyoloji teknikeri ile birlikte, uluslararası standartlara uygun kurallarla ve koşullarda rutin ve uzun EEG incelemeri yapılmaktadır.

EMG (Elektromiyografi)

EMG testi, sinirler, kaslar ve sinir-kas birleşim yerlerine ait hastalıklara tanı koyulmasında oldukça önemli bir inceleme yöntemidir. Kabaca, sinirin elektriksel olarak uyartımı ile bu uyartıma karşı yanıtının kayıt altına alınmasından ibarettir. Ayrıca iğne EMG incelesi ile kaslar da değerlendirilebilir. 
EMG incelemesinde kime, hangi yöntemin ne şekilde uygulanacağı konusu hastadan hastaya değişebilir. Bazı hastalarda sinirin iletim hızlarını ölçmek yeterli gelirken, bazı hastalarda da iğne ile kas ve sinirleri değerlendirmek gerekebilir.
EMG incelemesi, sinir sıkışmaları, sinir harabiyeti, kas sinir birleşim yeri hastalıkları, kas hastalıkları gibi pek çok hastalığın tanısının koyulmasında ve takibinin yapılmasında oldukça önemli bir tetkiktir.
Bu amaçla, kliniğimizde nörofizyoloji teknikeri ve nörolog eşliğinde, sinir iletim çalışmaları, iğne EMG gibi tetkikler uygulanmaktadır.