Epilepsi Tedavisi

Epileptik nöbet, beyin hücrelerinde ortaya çıkan anormal ya da aşırı elektriksel aktivite sonucunda bilinç kaybı, vücutta kasılmalar ve anormal hareketlerle ortaya çıkan geçici belirtilerdir. İlk nöbet, epilepsinin habercisi olabileceği gibi, önemli bir beyin hastalığının da ilk gösterisi olabilir.

Ancak beyindeki bu anormal ve aşırı aktivite sürekli epileptik nöbet oluşturma eğiliminde ise ve nöbetler tekrar ediyorsa, bu durumu epilepsi olarak tanımlamak gerekir.  
Toplumun %10'u yaşamında bir kez olsun nöbet geçirmektedir. Bu hiç de az bir oran değildir. Ayrıca bir kez nöbet geçirme dışında tekrarlayan nöbetler yani epilepsi hastalığı da toplumda oldukça sık görülmektedir. İster ilk nöbet olsun, isterse tekrarlayan epileptik nöbetler olsun hastaları detaylı bir biçimde değerlendirmek, doğru tanı koymak ve tedavide geç kalmamak oldukça önemlidir. Tedavi edilmeyen epilepsilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden ağrı ve olumsuz sonuçları olabilir. 
Epilepsi klinik bir tanıdır. Bu nedenle hastanın yakınları dikkatle ve titizlikle dinlenmeli, gerekirse yakınlarından, çevresinden de bilgi alınmalıdır. Eğer varsa, nöbet sırasında çekilmiş video görüntüleri oldukça yararlı olabilir. Eğer hastanın nöbet özellikleri iyi anlaşılır ise tanı koyması kolaylaşacaktır. Bu nedenle nöbet ile gelen her hastanın hikayesini titizlikle sorgulamak, detaylı muayene etmek ve zaman ayırmak gerekir. 
Yine de tanı konulamayan hastalarda laboratuvar incelemeleri, elektroansefalografi (EEG) incelemesi ve diğer görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.
Epilepsi tanısı koyulan hasta ve yakınlarına hastalık ile ilgili detaylı ve anlaşılır bir biçimde bilgi vermek gerekir. Nöbetleri tetikleyici etmenler (açlık, uykusuzluk, stres, ışık, bazı ilaçlar vs.) konusunda bilinçlendirilmeli ve eğer gerekiyorsa yaşam tarzı yeniden düzenlenmelidir. 
Ayrıca hasta yakınları epileptik nöbetler sırasında nasıl davranacakları konusunda uyarılmalı ve bilinçlendirilmelidirler. Çünkü pek çok epilepsi nöbetinde nöbetin kendisinden olduğu kadar, nöbete müdahale etmeye çalışan kişilerin yaptığı yanlışlar nedeniyle hasta zarar görebilir, hatta yaşamını kaybedebilir. 
Epilepsi tanısı almış kişiler araç kullanma konusunda uyarılmalı, mesleki özelliklerine göre bazı önlemler alınmalıdır. Ayrıca en kısa sürede en uygun antiepileptik tedaviye başlanmalıdır. Epilepsi tedavisinde ilaç seçimi uzmanlık ve deneyim gerektiren bir konudur. 
Bir epilepsi hastasına ilaç başlanırken, o ilacın uzun yıllar kullanılacağı göz önünde bulundurularak etkinliği ve yan etkileri iyi hesaplanarak başlanmalıdır. Hasta özelinde, nöbet tipine uygun, doğru ilaç seçildiğinde ve düzenli kullanıldığında 'tek ilaçla' epilepsi nöbetlerin büyük oranda kontrol altına almak mümkündür. Bu nedenle düzenli ilaç kullanımı ve tedaviye uyum konusunda hastanın bilinçlemdirilmesi ve gerekirse ilaç kan düzeyleri ile düzenli kontrolü oldukça önemlidir.
Bazen epilepsiler dirençli olabilmekte ve çoklu ilaç kullanımı gerekmektedir. Bu durumda ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve ilaç uyumu daha da önem kazanmaktadır. 
Yeterli dozda, yeterli sürede uygun ilaç tedavilerine karşın kontrol altına alınmayan epilepsilerin tedavisinde nörostimülasyon yöntemleri ve epilepsi cerrahisi gibi ilaç dışı tedavi seçenekleri de bulunmaktadır.
Kliniğimize çok sayıda nöbet geçiren hasta ya da epilepsi hastası başvurmaktadır. Hasta ve yakınlarının bilinçlendirilmesi, tetikleyiciler konusunda bilgilendirilmesi ve ilaç tedavileri uzun bir süreci kapsamaktadır. Her bir hastamız için titizlikle yürütmeye çalıştığımız bu süreçte, hastalarımıza tam zamanlı çalışan nörofizyoloji teknikeri eşliğinde, uluslararası standartlara uygun elektroansefalografi (EEG) hizmetleri sunmaktayız. Rutin ve uzun EEG hizmetleri dışında ilaç kan düzeyi takiplerini de kliniğimizde sağlamaktayız.